SELAMAT DATANG DI BLOG AMIN WAFAI BERSEDEKAH FILE, SEMUA FILE YANG KAMI SEDIAKAN ADALAH GRATIS, BILA ANDA BERKENAN, HADIAHKAN KAMI BACAAN FATIHAH AGAR KITA SEMUA MENJADI BERKAH ATAS SEGALA YANG KITA DAPATKAN

Wednesday, 2 February 2011

SOAL ULANGAN HARIAN MATA PELAJARAN QURAN HADITS KELAS IX MTs TTQ CILACAP SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2010-2011

20:05:00

1. Sebutkan contoh bacaan mad thabi’I dengan memakai huruf alif (ا), wawu (و) dan ya (ي) masing-masing tiga!

2. Sebutkan tiga contoh bacaan mad wajib muttasil!

3. Sebutkan tiga contoh bacaan mad jaiz munfasil!

4. Sebutkan tiga contoh bacaan mad ‘arid lissukun!

5. Sebutkan tiga contoh bacaan mad ‘iwad!

6. Sebutkan tiga contoh bacaan mad lazim musaqqal kilmi!

7. Sebutkan tiga contoh bacaan mad lazim mukhoffaf kilmi

8. Sebutkan tiga contoh bacaan mad layyin!

9. Sebutkan msaing-masing tiga contoh bacaan lam tafkhim dan lam tarqiq!

10. Sebutkan msaing-masing tiga contoh bacaan ra tafkhim dan ra tarqiq!